توانمندی ها

تعمیرات اساسی و بازسازی واگن های باری

کارگاه تعمیراتی از چند بخش اصلی تشکیل شده و از سال 1390 با ظرفیت سالانه 1500 دستگاه واگن تعمیر اساسی و 500 دستگاه واگن باز سازی کف و بدنه با بکار گیری بیش از 100 نفر نیروی متخصص در یک شیفت کاری شروع به کار نموده است.

بازسازی و تعمیر انواع چرخ و محور واگن های باری

این کارگاه که در سال 1398 به بهره برداری رسید،با در اختیار داشتن نیروهایی متخصص و آموزش دیده توانایی بازسازی و تعمیر انواع چرخ واگن و لوکوموتیو را دارد.

تعمیرات و بازسازی قطعات زیر مجموعه سیستم ترمز واگنهای باری

تعمیرات شیر هوای واگن، خودکار ترمز، سوپاپ توزیع هوا و دیگر قطعات از طرح هایی است که در سال های اخیر توسط شرکت در جهت تکمیل چرخه تعمیرات واگن سرمایه گزاری و راه اندازی گردیده است.