فرم نظرسنجی

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

آیا اطلاع رسانی شرکت در خصوص خدمات قابل ارائه (بروشور، وب سایت، .......) مناسب است ؟
آیا میزان دقت و سرعت عمل پرسنل در انجام وظایف محوله قابل قبول است ؟
آیا میزان سرعت عمل پرسنل شرکت در پاسخ گویی به مکاتبه و درخواست ها مناسب است ؟
آیا میزان توانمندی، ترکیب، تعداد و صلاحیت پرسنل شرکت در زمینه خدمات مورد نظر قابل قبول است ؟
آیا برخورد کارمندان شرکت ما با مشتریان(در مذاکرات حضوری و تلفنی، مکاتبات و.. ) مناسب است ؟
آیا دسترسی شما به شرکت ما به سهولت انجام پذیر است ؟
ميزان علاقه مندی شما جهت همكاری مجدد با شركت ما چگونه است ؟
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .